Mehrere Hundert Teilnehmer bei 19. Tour de Frömmschdt

An der 19. Tour de Frömmschdt nahmen am Samstag mehrere Hundert Radfahrer teil. Das sind unsere Bilder:

Armin Burghardt